Vídeos

DEMO ONLY

Nhà phân phối Quốc tế ENAGIC®

+1 (555) 222-1111

Hãy xem những video tuyệt vời này!

Chất ôxy hóa hay chất chống ôxy hóa?

Chất ôxy hóa hay chất chống ôxy hóa?

So sánh khả năng làm giảm ôxy hóa (ORP) của các đồ uống phổ biến với KANGEN WATER®!

Loại bỏ clo

Loại bỏ clo

Điều gì xảy ra đối với tất cả lượng clo có trong nước máy của bạn?

Bản mẫu máy

Bản mẫu máy

Hãy xem máy SD501 của KANGEN WATER® hoạt động!

Vệ sinh thực phẩm

Vệ sinh thực phẩm

KANGEN WATER® có thể làm sạch các sản phẩm của bạn như thế nào!

Các báo cáo của MSNBC về Nước đóng chai!

Các báo cáo của MSNBC về Nước đóng chai!

Bản tin Tối của NBC với Brian Williams: Tom Costello báo cáo về Nước đóng chai

Các loại đồ uống phổ biến và mức độ pH của chúng

Các loại đồ uống phổ biến và mức độ pH của chúng

So sánh độ pH (axít/kiềm) của các đồ uống phổ biến với KANGEN WATER®!

Địa chỉ của ENAGIC

Địa chỉ của ENAGIC

ENAGIC® ở đâu trên khắp thế giới?

Accept Decline Close
close This is a customizable short message to your website visitors.