Compensation

DEMO ONLY

Nhà phân phối Quốc tế ENAGIC®

+1 (555) 222-1111

9 cách để kiếm thu nhập

9 cách để kiếm thu nhập

ENAGIC® là một công ty tư nhân Nhật Bản lâu đời. Kể từ khi Hironari Oshiro thành lập công ty vào năm 1974, công ty đã tập trung vào các sản phẩm chất lượng và mở rộng trên phạm vi quốc tế. Chỉ riêng tại Bắc Mỹ, chúng tôi có trụ sở tại Los Angeles, Honolulu, New York, Chicago và Dallas. Trên toàn thế giới, chúng tôi có các chi nhánh tại Nuevo Leon Mexico, Düsseldorf Đức, Vancouver BC, Hồng Kông, và Nhật Bản!

WATCH VIDEO: Where in the world is Enagic?

Kế hoạch trả công được thiết kế động của ENAGIC, sẽ mang đến cho bạn 9 cách khác nhau để có được thu nhập, một điều thực sự thú vị đối với các nhà phân phối.

 • Không có lệ phí đăng ký
 • Không có tiêu chuẩn hàng tháng*
 • Không có hàng tồn kho
 • Không phải gia hạn hàng năm
 • Không giới hạn thời gian
 • Doanh số bán tích lũy
 • Tài trợ quốc tế
 • Thanh toán hàng ngày

* Không có tiêu chuẩn hàng tháng! Tuy nhiên, đối với các giải thưởng 6A+, một số tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Cấu trúc Hoa hồng 8-điểm Cơ bản

Bắt đầu xây dựng sự giàu có với ENAGIC®!

Có 6 bậc (1A-6A), tất cả các cấp bậc có 8 điểm để thanh toán.

Để cho bạn thăng tiến trong cấp bậc, bạn và/hoặc nhóm của bạn cần phải tích lũy một khối lượng bán hàng cụ thể. Một nhà phân phối có thể thăng tiến trực tiếp từ 1A (phải có 2 đơn hàng trực tiếp) lên bất kỳ cấp bậc nào khác khi khối lượng bán hàng lũy kế đáp ứng các yêu cầu đã nêu.

Ví dụ:

Bạn đang ở cấp độ 1A với hai đơn bán hàng trực tiếp. Bạn trở thành 2A nếu bạn bán được một đơn vị thứ 3. HOẶC bạn có thể nhảy trực tiếp lên 6A từ một người bán hàng cá nhân nếu tổng số lượng đơn vị được bán trong nhóm của bạn tối thiểu là 100.

Biểu đồ dưới đây sẽ cho bạn một ý tưởng về cách bạn có thể gia tăng thứ hạng chỉ với việc bán các đơn vị SD501.

Cấu trúc Hoa hồng 8 điểm thanh toán qua 8 điểm trong 8 cấp bậc.

Đơn vị Đã bán để Tăng Thứ hạng (Trực tiếp hoặc Gián tiếp)
DS TRỰC TIẾP
 
1-2
340 US$
3-10
680 US$
11-20
1.020 US$
21-50
1.360 US$
51-100
1.700 US$
101+
2.040 US$
DS GIÁN TIẾP / ĐIỂM ĐÃ DÙNG
1 340 US$ 680 US$ 1.020 US$ 1.360 US$ 1.700 US$ 2.040 US$
2 340 US$ 680 US$ 1.020 US$ 1.360 US$ 1.700 US$ 2.040 US$
3 340 US$ 680 US$ 1.020 US$ 1.360 US$ 1.700 US$ 1.700 US$
4 340 US$ 680 US$ 1.020 US$ 1.360 US$ 1.360 US$ 1.360 US$
5 340 US$ 680 US$ 1.020 US$ 1.020 US$ 1.020 US$ 1.020 US$
6 340 US$ 680 US$ 680 US$ 680 US$ 680 US$ 680 US$
7 340 US$ 340 US$ 340 US$ 340 US$ 340 US$ 340 US$
270 US$ + 70 US$ (SP**) = 340 US$
** SP: Điểm Đặc biệt. Có được khi bạn có doanh số bán hàng trực tiếp trong 90 ngày.
CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ BÁN 2 3 11 21 51 101
THỨ HẠNG 1A 2A 3A 4A 5A 6A

Tôi kiếm được thu nhập như thế nào?

Trở thành 2A
Trở thành 2A

Giả sử bạn bắt đầu bằng việc bán 2 đơn vị. Bạn hiện ở cấp 1A! Những người mua các đơn vị hàng của bạn thích chúng đến mức mỗi người trong số họ bán được mỗi người 2 đơn vị.

Bán hàng trực tiếp:
2 x 340 US$ = 680 US$
Bán hàng gián tiếp:
4 x 340 US$ = 1.360 US$
Tổng lượng bán:
6
Tổng thu nhập:
2.040 US$
Trở thành 3A
Nhảy từ thứ hạng này sang thứ hạng khác

Khi bạn thực hiện một đơn hàng cá nhân bổ sung, bạn trở thành 2A và đủ điều kiện để hưởng một mức hoa hồng cao hơn!

Bán hàng trực tiếp:
1 x 680 US$ = 680 US$
Bán hàng gián tiếp:
5 x 680 US$ = 3.400 US$
Tổng lượng bán:
6 đơn hàng trước + 6 đơn hàng mới = 12
Tổng thu nhập:
6.120 US$

12 đơn vị được bán nghĩa là bạn được tăng lên cấp 3A!

Trở thành 6A
Mức đền bù tuyệt vời cho 6A

Khi bạn có trên 100 lượt bán hàng trong nhóm của bạn, đơn hàng cá nhân tiếp theo của bạn sẽ đưa bạn lên cấp 6A!

Bằng cách giúp đỡ các nhóm khác đạt được cấp 6A, bạn sẽ trở thành 6A2, 6A2-2 và vvv...

Đây là một mức rất thú vị cho thành tích vì khoản thu nhập lớn mà bạn sẽ kiếm được thông qua các giải thưởng! Bạn sẽ không chỉ tiếp tục thu nhập từ cấu trúc hoa hồng 8 điểm, mà bạn cũng có đủ điều kiện tham gia các loạt giải thưởng bổ sung!

Additional Income Streams

Educational Allowance

Paid daily. Available to all 6A distributors and higher. Earn $200 for each unit sold below the 8 points, without limitation of levels, down to but not including the next 6A distributor.

6A Step-up Award

This award is for existing 6A distributors. The award is paid to you if one of your downline becomes 6A. The amount calculated depends on how many new 6A's had groups sales in beginning of the past month. The award will be discontinued once you become a 6A2. In other words, you will be paid for six months for the 1st new 6A in your downline, but the 2nd new 6A's award pays you only one time because it makes you a 6A2.

6A Title Incentive

Once promoted to 6A, 6A2, and etc, you have 3 months to strive toward earning an additional Incentive.

 • 1st Month requirement: 10 units sold
 • 2nd Month requirement: 15 units sold
 • 3rd Month requirement: 20 units sold

6A 8 Level Group Incentive (quarterly)

The incentive per 8 Level Group sale paid as follows:
A) Your quarterly total 8Pt sales are 3* or more
= $14 per unit.

*If you are 6A2, you need three quarterly total 8Pt sales. If you are 6A2-2, you need six quarterly total 8Pt sales.

6A Group Sale Award

Award amount calculated depends on how many total group sales your 6A group made, and also how many direct sales you made in each month. Paid monthly and quarterly.

Ukon® DD Commission

Ukon® DD customers sign up to receive an automated shipment of Kangen Ukon® every 4 months. Enagic® compensates 8 points for every Ukon® DD sale, providing distributors with long-term residual income. Each point is worth $40, and distributors must make 3 direct sales before they are eligible to receive their commission checks.

Accept Decline Close
close This is a customizable short message to your website visitors.