Compensation

DEMO ONLY

Enagic® International Distributor

+1 (555) 222-1111

9 spôsobov, ako zarábať

9 spôsobov, ako zarábať

Enagic® je súkromná japonská spoločnosť s dlhou históriou. Odkedy túto spoločnosť založil v roku 1974 Hironari Oshiro, zameriavala sa na kvalitné produkty a medzinárodnú expanziu. Len v samotnej Severnej Amerike sa nachádzajú pobočky v mestách Los Angeles, Honolulu, New York, Chicago a Dallas. Celosvetovo sa pobočky nachádzajú v meste Nuevo Leon v Mexiku, v Düsseldorfe v Nemecku, vo Vancouveri v Kanade (BC) a tiež v Hongkongu a Japonsku!

Dynamicky navrhnutý plán kompenzácie spoločnosti Enagic, ktorý ponúka 9 rôznych spôsobov, ako zarobiť, je pre distribútorov naozaj zaujímavý.

  • Žiadny poplatok za registráciu
  • Žiadne mesačné kvalifikačné podmienky*
  • Žiadna tvorba zásob inventára
  • Žiadne každoročné obnovovanie
  • Žiadne časové limity
  • Akumulatívne predaje
  • Medzinárodné sponzorovanie
  • Denné vyplácanie

* Žiadne mesačné kvalifikačné podmienky! Pre ocenenia 6A+ sa však určité podmienky uplatňujú.

Štruktúra základnej 8-bodovej provízie

Začnite budovať bohatstvo so spoločnosťou Enagic®!

Existuje 6 úrovní (1A – 6A), pričom všetky úrovne majú 8 bodov na vyplatenie.

Ak sa chcete dostať na vyššiu úroveň, musíte vy a/alebo váš tím zhromaždiť určitý počet predajov. Distribútor sa môže posunúť priamo z úrovne 1A (musí mať 2 priame predaje) na akúkoľvek inú úroveň, keď množstvo zhromaždených predajov splní uvedené podmienky.

Príklad:

Ste úroveň 1A s dvomi priamymi predajmi. Keď predáte 3. jednotku, dosiahnete úroveň 2A. ALEBO môžete postúpiť priamo na úroveň 6A na základe osobného predaja, ak celkový počet predaných jednotiek vo vašom tíme dosiahne aspoň 100 kusov.

Základná štruktúra 8-bodovej provízie sa vypláca prostredníctvom 8 bodov na 8 úrovniach

Predané jednotky na zvýšenie úrovne (priamo alebo nepriamo)
PRIAME PREDAJE
 
1-2
340 USD
3-10
680 USD
11-20
1 020 USD
21-50
1 360 USD
51-100
1 700 USD
101+
2 040 USD
NEPRIAME PREDAJE / POUŽITÉ BODY
1 340 USD 680 USD 1 020 USD 1 360 USD 1 700 USD 2 040 USD
2 340 USD 680 USD 1 020 USD 1 360 USD 1 700 USD 2 040 USD
3 340 USD 680 USD 1 020 USD 1 360 USD 1 700 USD 1 700 USD
4 340 USD 680 USD 1 020 USD 1 360 USD 1 360 USD 1 360 USD
5 340 USD 680 USD 1 020 USD 1 020 USD 1 020 USD 1 020 USD
6 340 USD 680 USD 680 USD 680 USD 680 USD 680 USD
7 340 USD 340 USD 340 USD 340 USD 340 USD 340 USD
270 USD + 70 USD (SP**) = 340 USD
** SP: Špeciálny bod. Udeľuje sa za dosiahnutie priameho predaja v priebehu 90 dní.
PREDANÉ JEDNOTKY 2 3 11 21 51 101
ÚROVEŇ 1A 2A 3A 4A 5A 6A

Ako môžem zarábať?

Dosiahnutie úrovne 2A
Dosiahnutie úrovne 2A

Povedzme, že začnete predajom 2 jednotiek. Teraz máte úroveň 1A! Ľudom, ktorí si vaše jednotky kúpili, sa tak páčia, že každý z nich predá po 2 kusy.

Priame predaje:
2 x 340 USD = 680 USD
Nepriame predaje:
4 x 340 USD = 1 360 USD
Celkové predaje:
6
Celkový zárobok:
2 040 USD
Dosiahnutie úrovne 3A
Preskočenie z jednej úrovne na inú

Keď uskutočníte ďalší osobný predaj, dosiahnete úroveň 2A a získate nárok na vyššiu províziu!

Priame predaje:
1 x 680 USD = 680 USD
Nepriame predaje:
5 x 680 USD = 3 400 USD
Celkové predaje:
predchádzajúcich 6 + nových 6 = 12
Celkový zárobok:
6 120 USD

12 predaných jednotiek znamená, že postúpite na úroveň 3A!

Dosiahnutie úrovne 6A
Fantastická kompenzácia za úroveň 6A

Keď máte v tíme 100 alebo viac celkových predajov, váš ďalší osobný predaj bude znamenať váš postup na úroveň 6A!

Keď budete ostatným tímom pomáhať dosiahnuť úroveň 6A, dosiahnete úroveň 6A2, 6A2-2 a tak ďalej...

Ide o veľmi zaujímavú úroveň úspechu, pretože vo forme odmien získate pôsobivý príjem! Nielen, že budete naďalej zarábať vďaka štruktúre 8-bodovej provízie, ale zároveň tiež získate šancu splniť podmienky na získanie ďalších odmien!

Accept Decline Close
close This is a customizable short message to your website visitors.